Pravidla soutěžní přehlídky Olešnický kvítek

Olešnický kvítek je soutěžní přehlídka vzniklá pro podporu mladých muzikantů a žánru folk, country a trampské hudby.

 

  1. Obecné informace

1.1.  Olešnický kvítek pořádá Spolek (na)Moll díky dobrovolné činnosti svých členů, za cenné podpory města Olešnice, štědrých sponzorů a srdečných kamarádů a kamarádek.

1.2.  Účastnit se Olešnického kvítku mohou jak hudební skupiny, tak i jednotlivci.

1.3.  Účast v soutěži je povolena do věku dvaceti let včetně.

  1. Pravidla soutěže

2.1.  Soutěžící mohou být rozděleni do kategorií dle věku. Rozdělení probíhá každý rok dle úvahy organizátorů, s přihlédnutím k počtu soutěžících a jejich věkovému rozvrstvení. Pořadatele jsou povinni informovat soutěžící o rozdělení kategorií nejpozději dva týdny před konáním přehlídky,

2.2.  Soutěžící do věku dvanácti let mohou být instrumentálně doprovázeni osobou starší osmnácti let.

2.3.  Počet písní, které soutěžící představí, bude upřesněn nejpozději dva týdny před konáním přehlídky. Obvyklý počet je tři až pět písní, plus jeden přídavek.

  1. Hodnocení soutěže

3.1.  Soutěžící jsou hodnoceni porotním hodnocením a diváckým hlasováním.

3.1.1.     Divácké hlasování

3.1.1.1. Divácké hlasování probíhá během konání přehlídky vhazováním útržků ze vstupenek do připravených nádob, označených názvem čí jménem soutěžících.

3.1.1.2. Vyhodnocení diváckého hlasování probíhá pořadateli po ukončení soutěžní části přehlídky.

3.1.1.3. Vyhodnocení probíhá stanovením počtu hlasů (ústřižků) v jednotlivých nádobách. Ze stanovených počtů se následně určí konečné pořadí jednotlivých soutěžících v diváckém hlasování.

3.1.1.4. Odměněn cenou za divácké hlasování bude soutěžící, který se umístí na prvním místě s nejvíce odevzdanými diváckými hlasy (ústřižky).

3.1.2.     Porotní hodnocení

3.1.2.1. Porota je pětičlenná.

3.1.2.2. Porada poroty a rozhodování poroty probíhá po ukončení soutěží části přehlídky.  Rozhodnutí poroty je učiněno prostou většinou hlasů všech členů poroty.

3.1.2.3. Porada poroty je neveřejná.

3.2.     Vyhlášení výsledků diváckého hlasování i porotního hlasování probíhá po soutěžní části přehlídky.

3.3.     Proti výsledkům hlasování není přípustný opravný prostředek.

  1. Přihlašování do soutěže

4.1.  Soutěžící je povinen přihlásit se oficiálním přihlašovacím formulářem, dostupným z webových stránek a facebookového profilu spolku.

4.2.  Soutěžící je povinen zaslat nejpozději dva týdny před konáním přehlídky stage plan a seznam písní.

 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
TWITTER
Visit Us
Follow Me
INSTAGRAM